Heuvel-Folies bvba

Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwfolies

Lichttransmissie

Een van de belangrijkste eigenschappen van tunnelfolies is de lichtdoorlaatbaarheid. De totale lichttransmissie kan opgesplitst worden in 2 verschillende soorten licht, namelijk direct licht en diffuus licht.

Door gebruik van minerale vulstoffen wordt het licht gebroken en in verschillende richtingen verspreid. De helderheid van de folie kan dus geen criterium zijn voor lichtdoorlaatbaarheid aangezien dit alleen duidt op de hoeveelheid direct licht dat door de folie heen dringt.

Het diffuus licht zelf is voor een plant zeer belangrijk. Het is de verspreiding of verstrooiing van het licht doorheen heel de serre zodat ook de onderste bladeren voldoende licht krijgen. Dit in tegenstelling tot direct licht waarbij enkel de bovenste bladeren licht opvangen.

Wat doet diffusiteit van een folie voor de plantengroei?

  • Het licht wordt beter verdeeld.
  • De planten krijgen geen UV-stress en groeien krachtig uit zoals buitenplanten, hierdoor zijn ze ook minder vatbaar voor ziektes.
  • Meer groeilicht heeft een vervroegend effect, er ontstaat een compactere groei.
  • Aanzienlijk lagere binnentemperaturen overdag bij hoge zonnestraling en milde nachttemperaturen zorgen voor een zacht microklimaat.
  • Bij warme temperaturen zal de vrucht niet snel afrijpen, maar merkbaar beter uitgroeien.
  • Geen albino-vruchten, maar vaste doorkleurde vruchten.

Dit geldt natuurlijk niet voor alle teelten. Bij de keuze van de folie moet men de overweging maken wat het gewas nodig heeft om dan een keuze te maken tussen een heldere of een diffuse folie of een folie die een evenwicht vindt tussen direct en diffuus licht.